Om

Betongbilar


Vi har  förnärvarande 8st tridem betongbilar  som löser det mesta inom betong körning och betong utläggning med ränna och band.

Lastväxlare

                              Vi har 3st tridem Lastväxlare som kör både Schakt och Asfalt eller Maskinflytt

                       En är ochså Vinterbil med salt och plog utrustning.